Kuntien perintäpalvelut

Sarastia Kuntaperintä syntyi tarpeeseen, kun asiakkaamme kaipasivat julkishallinnolle räätälöityä, kotimaista perintäkumppania. Yhdistämme kuntasektorin taloushallinnon ja perintäalan osaamisen ja nopeutamme asiakkaidemme kassavirran ­– velallisen tyytyväisyydestä tinkimättä.

Koska olemme kuntataustainen organisaatio, liiketoimintamme tuotot palautuvat kuntien hyväksi!

Kuntaperintää pitkällä kokemuksella

Tarjoamme kaikki maksuvalvonnan ja perinnän palvelut: maksumuistutukset, vapaaehtoisen ja oikeudellisen perinnän sekä jälkiperinnän. Perintäohjelmamme huomioi kunta-alan erityispiirteet ja oma, sisäinen järjestelmäkehityksemme takaa nopeat kehitys- ja muutosaikataulut. Henkilökunnallamme on kymmenien vuosien monipuolinen kokemus alasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä.

Sarastian omistaja-asiakkaat voivat hankkia perintäpalveluitamme ilman kilpailutusta, mikä alentaa työ- ja resursointikustannuksia. Samalla säästyvät myös palveluntuottajien vaihdosta johtuvat järjestelmätyön kustannukset.

Velallisen tarpeet huomioivaa palvelua

Velallisen näkökulmasta perintäprosessimme on tavallista joustavampi ja inhimillisempi. Palvelumme on ammattitaitoista, nopeaa sekä ennaltaehkäisevää, mikä vauhdittaa avoimien maksujen kotiutumista, ehkäisee tulevia maksuviivästyksiä sekä -häiriöitä ja parantaa kuntalaisten tyytyväisyyttä.

Asiakkainamme on jo lähes sata kaupunkia, kuntaa ja kuntayhtymää.

 


Ilmoituskanava asiakkaillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme

Sarastia Kuntaperinnälle on tärkeää kehittää hyvää hallintoa ja vastuullisuutta. Lähes itsestään selvä osa Corporate Governance -menettelyitä on EU- ja kansallisen tason lainsäädännön noudattaminen ja mahdollisista poikkeamista raportoiminen.

Tämän velvoitteen noudattamista edistävä ilmoituskanava tarjoaa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme luottamuksellisen kanavan saattaa Sarastia Kuntaperinnän sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta.

Epäillyt rikkomukset voivat olla vakavia lain rikkomuksia tai muita Sarastia Kuntaperinnän ohjeistuksen vastaisia vakavia rikkomuksia, joilla voi olla haitallista vaikutusta Sarastia Kuntaperinnälle tai sen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Näitä ovat esimerkiksi ohjeidenvastaisen lahjan tai vieraanvaraisuuden vastaanottaminen, asiakastietojen paljastaminen ulkopuoliselle ilman erillistä perustetta tai esteellisyystilanteet päätöksenteossa.

Ilmoituskanava on toteutettu siten, että kaikki ilmoitukset annetaan nimettöminä, eikä ilmoittajaa voida tunnistaa. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän sekä kohteen yksityisyyttä suojaten.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain (523/1999) mukaisia velvoitteita.

Huomioithan, että kanava ei ole tarkoitettu palveluita koskeviin asiakaspalautteisiin.

Sarastia Kuntaperintä Oy:n ilmoituskanava

 

Ajankohtaista