Siirry sisältöön

En starkare inhemsk aktör på den kommunala inkassomarknaden

Monetra har anslutit sig till Sarastias inkassoaffärsverksamhet – till övriga delar fortsätter koncernerna sin verksamhet på skilda håll. Affären stärker det inhemska utbudet av inkassotjänster för kommuner. Sarastia Oy sålde en tredjedel av aktierna i sitt dotterbolag Sarastia Kuntaperintä Oy till Monetrakoncernen 18.12.2020.

Två storaktörer inom kommunernas ekonomi- och personalförvaltning, Sarastia Oy och Monetra Oy, har inlett samarbete kring kommunernas inkassotjänster. Sarastia Oy har sålt 33 % av sitt dotterbolag Sarastia Kuntaperintä Oy till Monetrakoncernen, som i fortsättningen äger bolaget tillsammans med Sarastia som nu äger 67 %. Sarastia Kuntaperintä Oy fortsätter nu sin verksamhet med ny ägarbas och nytt namn.

– Att Monetra kommer med som ägare möjliggör byggandet av en stark, kommunägd och rent inhemsk aktör. Vi lyfter i och med denna affär vår egen verksamhet till en sådan nivå som i fortsättningen gör oss ännu intressantare som partner för större kunder i den kommunala sektorn, säger Sarastias verkställande direktör Mika Kantola.

– Inkasso är en mycket informationssystemcentrerad verksamhet och tjänsterna måste också till dessa delar vara förstklassiga. Att ingå partnerskap tycker vi är ett mer hållbart val än att t.ex. bygga ett eget system som skulle konkurrera med bl.a. Sarastia, berättar Monetra Oy:s verkställande direktör Päivi Pitkänen.

Efterfrågan på inkassotjänster inom kommunsektorn växer och konkurrensen är hård. Inkassotjänster köps fortfarande ofta av stora internationella aktörer. Bildandet av större lokala serviceproducenter innebär att en större del av de penningströmmar som branschen genererar stannar i Finland.

Grunden för skapandet Kuntaperintäs kundlöfte är också i fortsättningen det att en effektiv inkassoverksamhet bedrivs transparent och etiskt. Verksamheten är alltså väldigt kundcentrerad och öppen. Kommunerna kan exempelvis följa hela processen ända från faktureringen till de diskussioner som förs med personkunderna.

Affären innebär inte en fusion av koncernerna, utan enbart samarbetet inom ett smalt segment, inkassoverksamheten. Sarastia och Monetra kommer även i fortsättningen att producera tjänster enbart för sina ägarkunder.

 

Tilläggsinformation

Mika Kantola
VD, Sarastia Oy
Tfn. 040 831 6409

Päivi Pitkänen
VD, Monetra Oy
Tfn. 040 574 8106

 

Sarastia är Finlands största koncern som erbjuder ekonomi- och personalförvaltningstjänster. Till koncernen hör Sarastia Oy, Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperintä Oy samt Onvire Oy. Företaget verkar inom den kommunala sektorn och har omkring 900 anställda. Omsättningsnivån för år 2020 har uppskattats till att uppgå till nästan 130 miljoner euro.

Monetra är en landsomfattande koncern, som via sina fyra växande regionala bolag erbjuder ett brett utbud av ekonomi- och personalförvaltningstjänster samt stödtjänster för förvaltningen. I koncernen arbetar omkring 1 000 personer och omsättningen uppskattas till att vara omkring 65 miljoner euro år 2020.

Nyheter