Inkassotjänster för kommunerna

Sarastia Kuntaperintä föddes när våra kunder saknade en inhemsk inkassopartner skräddarsydd för den offentliga förvaltningen. Vi kombinerar kommunsektorns ekonomiförvaltning med kunnande från inkassobranschen för att försnabba våra kunders kassaflöde – utan att tumma på gäldenärens nöjdhet.

Eftersom vi är en organisation med bakgrund i kommunerna återgår överskottet från vår affärsverksamhet till förmån för kommunerna!

Kommuninkasso med lång erfarenhet

Vi erbjuder alla tjänster inkasso och betalningsövervakning; betalningspåminnelser, frivilligt och rättsligt inkasso samt efterbevakning. Vårt inkassodatasystem beaktar kommunsektorns särdrag och vår egen, interna programutveckling garanterar snabba utvecklings- och förändringstidtabeller. Vår personal har tiotals års mångsidig erfarenhet av branschen och av den lagstiftning som styr verksamheten.

Sarastias ägarkunder kan skaffa våra inkassotjänster utan konkurrensutsättning, vilket sänker arbets- och resurseringskostnaderna. Samtidigt sparas även de utgifter in som kan komma med ett byte av tjänsteleverantör och datasystem.

En tjänst som tar gäldenären i beaktande

Ur gäldenärens synvinkel är vår inkassoprocess mer flexibel och mänsklig än vanligt. Vår service är professionell, snabb och preventiv, vilket försnabbar kassaflödet, förhindrar kommande betalningsförseningar och -störningar samt förbättrar kommuninvånarnas nöjdhet.

Över hundra städer, kommuner och samkommuner är redan våra kunder.