Sarastia och Monetra inleder samarbete

Monetra har anslutit sig till Sarastias inkassoaffärsverksamhet – till övriga delar fortsätter koncernerna sin verksamhet på skilda håll. Affären stärker det inhemska utbudet av inkassotjänster för kommuner. Sarastia Oy sålde en tredjedel av aktierna i sitt dotterbolag Sarastia Kuntaperintä Oy till Monetrakoncernen 18.12.2020.

Kommuninkasso med lång erfarenhet

Vi erbjuder alla tjänster inkasso och betalningsövervakning; betalningspåminnelser, frivilligt och rättsligt inkasso samt efterbevakning. Vårt inkassodatasystem beaktar kommunsektorns särdrag och vår egen, interna programutveckling garanterar snabba utvecklings- och förändringstidtabeller. Vår personal har tiotals års mångsidig erfarenhet av branschen och av den lagstiftning som styr verksamheten.

Sarastias ägarkunder kan skaffa våra inkassotjänster utan konkurrensutsättning, vilket sänker arbets- och resurseringskostnaderna. Samtidigt sparas även de utgifter in som kan komma med ett byte av tjänsteleverantör och datasystem.

En tjänst som tar gäldenären i beaktande

Ur gäldenärens synvinkel är vår inkassoprocess mer flexibel och mänsklig än vanligt. Vår service är professionell, snabb och preventiv, vilket försnabbar kassaflödet, förhindrar kommande betalningsförseningar och -störningar samt förbättrar kommuninvånarnas nöjdhet.

Över hundra städer, kommuner och samkommuner är redan våra kunder.

Nyheter