Sarastia Kuntaperintä Oy:s kontaktuppgifter

Om ditt ärende gäller en betalningspåminnelse eller -anmodan du fått, ta kontakt med Sarastia Kuntaperintä Oy:s kundtjänst.

Kontaktuppgifter till inkassotjänsternas kundtjänst

Inkassokundtjänst för konsument- och företagskunder

Tfn. 020 6399 420

Inkassokundtjänst för avtalskunder (kommunala aktörer)

Tfn. 020 6399 430
E-post: toimeksiantajat.perinta@sarastia.fi

Inloggning till uppdragsgivarnas nättjänst här.

 

Inkassotjänsternas kontaktpersoner

Christian Sjöstrand
VD
christian.sjostrand@sarastia.fi
050 599 7876

Lassi Pakkanen
Försäljningsdirektör
lassi.pakkanen@sarastia.fi
020 610 9077

Basuppgifter

Adress:
Sarastia Kuntaperintä Oy
PL 1
15110 Lahtis

FO-nummer:
2689224-6

Faktureringsuppgifter

Nätfaktureringsadress : 003726892246

Förmedlarkod: 003703575029 / CGI


Dataskyddsbeskrivning

Nyheter