Logga in

Logga in i avtalskundernas tjänst

Som avtalskund följer du utan bekymmer hur inkassouppdragen fortskrider genom vår nättjänst. Om di ännu inte har användarnamn eller lösenord kan du beställa dem via din den person som i din organisation ansvarar förinkassotjänsterna.

Avtalskundernas tjänst

Logga in i inkassokundernas tjänst

Genom nättjänsten kan du flexibelt kontrollera dina räkningar, betala utestående fordringar, föreslå betalningstid eller sända meddelanden till Sarastia Kuntaperintä

Vi ber er vara uppmärksamma på att i nättjänsten enbart syns räkningar där vi känner tills kundens personbeteckning eller FO-nummer och vilka är i frivillig inkasso eller i efterbevakning.

Inkassokundernas tjänst